Susținerea antreprenoriatului prin integrarea tinerilor NEETs

Susținerea
antreprenoriatului prin integrarea
tinerilor
NEETs

sigla_UE.png
logo-GR.png
logo-IS-2014-2020.png

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETS
Valoarea totală a proiectului 17,560,818.89
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT 14,284,208.90
Valoarea eligibilă din bugetul național 2,520,742.77
Valoarea cofinanțării eligibile a partenerilor 755,867.22

COD SMIS 150512

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 1060 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și din mediul rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul acestora pe perioada proiectului.
Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare pe piața muncii a tuturor celor 1060 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel puțin 467 își vor găsi un loc de muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 900 tineri vor obține un certificat de calificare).
Durata proiectului: 24 luni

Partenerii proiectului

ioanida
Sigla Iproex

ACTIVITĂȚI

CONTACT

Pentru mai multe informații folosește adresa de e-mail proiect.neets@gmail.com